Geološko kartiranje
 • inženjersko geološko kartiranje čela tunela i prikupljanje fotodokumentacije tijekom iskopa tunela
 • kategorizacija stijenske mase tijekom iskopa tunela
 • izrada stvarnoga inže njersko geološkog profila tunela
 • izrada završnoga inženjersko geološkog izvještaja za tunel-izvedeno stanje

 

Projekti geološkog kartriranja

 • —Autocesta Zageb – Macelj, dionica: Krapina – Macelj, iskop cestovnih dvotračnih tunela dužine

tunel “Levačica” dvocjevni 358+374 m,

tunel “Vidovci” dvocjevni 266+261 m,

tunel “Sveta Tri Kralja” glavna cijev 1740 m i servisna cijev 1242 m,

tunel “Brezovica” jednocijevni 590 m

tunel “Đurmanec” dvocjevni 204+204 m

tunel “Frukov Krč” dvocjevni 354+341 m.

 • —Državna cesta D-404, tunel „Bobova“, iskop cestovnog trotračnog tunela, dužina tunela 189,50 m.
 • —Autocesta Zagreb – Rijeka, Iskop druge (desne) cijevi dvotračnog tunela, nadopuna na puni profil

tunel “Javorova Kosa” 1490 m,

tunel “Pod Vugleš” 595 m,

tunel “Vršek” 859 m,

tunel “Sopač” 775 m,

tunel “Lučice” 590 m

tunel “Hrasten” 223 m.

 •  —Autocesta granica BiH – Mali Prolog – Ploče, dionica: Mali Prolog – Ploče, poddionica: ČCP Karamatići – Ploče

iskop cestovnih dvotračnih tunela “Zmijarevići” sa dvije cijevi 200+400m kartiranje svake cijevi do polovine tunela,

tunel “Petrovac sa jednom cijevi dužine 497 m,

tunel “Međak’’ je trotračni jednocijevni tunel dužine 338 m.

 • —Nadopuna na puni profil

Obilaznica grada Rijeke, iskop drugih cijevi tunela, nadopuna na puni profil, dužina “Škurinje I” 424,36 m

tunel “Katarina’’ 186,32 m.

 • —Državna cesta D8, dionica: Sveti Kuzam – Križišće,

tunel „Burlica“, iskop cestovnog dvotračnoga tunela, dvije cijevi dužine 718,35+727,95 m, inženjersko geološko kartiranje do polovine tunela obje cijevi.

 • —Državna cesta: Solin – Klis – Sinj

poddionica: Majdan – Jamani tunel „Mačkovac“, iskop druge cijevi tunela, nadopuna na puni profil, dužina 115 m

poddionica: Jamani – Klis Grlo, tunel „Klis Grlo“ , iskop druge cijevi tunela, nadopuna na puni profil, dužina 159 m.

 • —Autocesta Zagreb – Split – Dubrovnik, dionica: Ravča – Ploče

tunel „Šubir“ iskop cestovnog dvotračnog tunela sa dvije cijevi u dužini 962+825 m.

 • —Inženjersko geološko kartiranje zasjeka

Autocesta  Zagreb – Macelj, dionica Krapina – Macelj, zasjek/usjek  "Dionica 5", stabilizacija desnog pokosa čavlanim tlom i dreniranjem "Lokacija 10" od km 41+205 do 43+380.

Autocesta Zagreb – Split – Dubrovnik, dionica Ravča – Ploče i pristupna cesta Ploče – CP, kategorizacija otvorenih iskopa (usjeka i zasjeka) u ukupnoj duljini od cca 2600 m.

 • —Inženjersko geološko snimanje terena
 • —Izrada geoloških podloga i geološkog izvještaja za izradu geomehaničkog elaborate, geotehničkog i glavnog projekta

Obilaznica oko naselja Ložišća, otok Brač, tunel „Korito“ i trasa od km 0+000 do 1+560.

 
Home Reference Geološki poslovi