O SOFiSTIK-u | Ispis |

SOFISTIK je sofisticirani program za rješavanje inženjerskih problema. Koristi se za projektiranje raznoraznih konstrukcija zgrada, tunela, mostova, geotehničkih konstrukcija i dr. Kompatibilnost s AutoCAD-om omogućuje olakšano unošenje grafičkih elemanata.

SOFISTIK je razvio i SOFiCAD kao nadogradnju funkcijama AutoCAD-u za izradu armaturnih planova. Potpuna integracija s AutoCAD-om omogućuje olakšano crtanje armaturnih planova korištenjem standarnih AutoCAD-ovih naredbi te jednostavna modifikacija armaturnih elemenata, automatska kalkulacija količina armature odnosno iskaz armature i druge praktične funkcije potrebne za izradu armaturnih planova.

Više o samom programskom paketu možete vidjeti na http://www.sofistik.com